9.8 9 ,8 5 reviews Bekijk reviews

disclaimer

De op de site getoonde informatie wordt door ons met aandacht samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.


Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden. Rietdekkersbedrijf Van den Berg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van Rietdekkersbedrijf Van den Berg. Rietdekkersbedrijf Van den Berg behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van Rietdekkersbedrijf Van den Berg. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimerbeleid kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.