9.8 9 ,8 5 reviews Bekijk reviews

subsidie 
rieten daken

Op deze pagina treft u twee subtitels aan. Het eerste deel geeft informatie over subsidiemogelijkheden op het toepassen van isolatie en energiebesparing. Het tweede deel informeert over reguliere subsidie op het rieten dak.


Subsidie op isolatie rieten dak


Isoleren is hot! Het is goed voor het milieu en kan forse besparingen opleveren voor uw portomonee. Om het toepassen van isolerende maatregelen te stimuleren heeft de overheid een subsidiepot gemaakt. 
Als uw rieten dak toe is aan vervanging is het zeker interessant om eens te kijken wat deze subsidie voor u kan betekenen. Alleen toepassen van isolatiemateriaal onder het rietpakket is niet voldoende, omdat de regeling pas toegepast kan worden als u minimaal twee isolerende maatregelen neemt. U zult dus, als u subsidie aan wilt vragen, ook een andere maatregel moeten nemen, zoals isolerende beglazing of gevelisolatie. De levensduur van het dak is afhankelijk van de isolatie en hellingshoek van het dak. Meer informatie over deze subsidieregeling kunt u vinden op www.RVO.nl, maar u kunt ook contact met ons opnemen, zodat wij u kunnen adviseren over deze regeling. Als u dat wilt kunnen we de aanvraag voor u verzorgen. Subsidie rieten daken


Vaak krijgen we bij Rietdekkersbedrijf Van den Berg vragen over subsidies voor een rieten dak. Doorgaans zijn subsidies voor een nieuw te bouwen pand met een rieten dak niet aanwezig. Voor bestaande riet gedekte panden zijn er soms wel mogelijkheden rond bij vervanging van een rieten kap of het onderhoud van rieten daken. Deze subsidie hangt echter af van het beleid van de plaatselijke gemeente. De ouderdom of gezichtsbepalende waarde van de woning en de relevantie voor het landschap zijn hierbij doorgaans zwaarwegende argumenten. De regelingen voor een subsidie kunnen per gemeente en zelfs per jaar verschillen. Het beste is dan ook bij de gemeente navraag te doen naar de mogelijkheden van subsidie voor het werk aan uw rieten dak. In een enkel geval zijn er soms provinciale regeling. Of dat in uw situatie het geval is kunt u ook navragen bij de gemeente. Zij kunnen u helpen om de juiste ingang bij de provincie te vinden. Voor toegang tot de, meestal zeer beperkte, landelijke regeling kunt u bij uw provincie navraag doen. Meestal zijn dit potjes met een beperkt budget. Het is raadzaam om een aantal jaren voordat u daadwerkelijk een opdracht wilt geven informatie in te winnen. De bovenstaande tekst komt wellicht wat ontmoedigend over. Dat is enerzijds de werkelijkheid, omdat er minimale subsidies beschikbaar zijn, maar er zijn anderzijds zeker voorbeelden bekend van situaties waarin wel degelijk subsidie voor het vernieuwen of onderhouden van een rieten kap verstrekt is. De voorbeelden van deze regelingen gelden niet alleen voor boerderijen en/of woonhuizen maar ook overige riet gedekte objecten, bijvoorbeeld schuren en hooibergen. Zo wordt voor het in oude staat terug brengen van hooibergen soms subsidie verleend op voorwaarde dat deze zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Voor rijksmonumenten geldt (onder bepaalde voorwaarden) een aftrekregeling voor onderhoudskosten bij de belastingdienst. Ook het vervangen van het oude rieten dak valt hieronder. Vraag naar de mogelijke subsidies!